Ring Servicetelefon | + 47 95 27 15 13

CCTV

I offentlig transport er sjåførens og passasjerenes sikkerhet viktig. Videoovervåking er et godt verktøy for å sørge for god sikkerhet om bord. Videoovervåking kan også bidra til å finne årsaken til ulykker og nestenulykker, og kan være til god hjelp i nødssituasjoner.

Moderne kameraer fra Danske Skantech er perfekte for overvåkning i offentlig transport. Skantechs nye kameraserie gjør det mulig å fokusere i fire forskjellige retninger samtidig. På denne måten reduseres både hardware og datamengden betraktelig. Færre kabler og kortere installasjonstid fører også til lavere kostnad.


Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

 

Overvåkning og passasjertelling
(CCTV og APC)

Passasjertellesystemer med moderne 3D-teknologi gjør det mulig å telle passasjerer nøyaktig, og er ikke påvirket av lys og vær. Systemet skiller mellom passasjerer og andre objekter som for eksempel bagasje.

Ved å sammenligne data fra passasjertelling med antall solgte billetter kan du få en oversikt over antall kjøpte billetter målt opp mot antall personer på bussen. Dette vil igjen gjøre det enklere å iverksette tiltak for å forhindre at passasjerer reiser uten billett.

Passasjertellingssystemer gir deg også muligheten til å optimalisere passasjerantall. Du kan bruke dataene til se hvor hvor langt passasjerene reiser, hvilke ruter som er lønnsomme, og hvilke som er mindre lønnsomme. Det blir også enklere for operatørene å vite hvilke busser som skal betjene hvilke linjer til hvilke tider. Er det lite belegg på en linje, kan man sette inn en 12 meters buss i stedet for en stor leddbuss.

Når du velger Skantech, velger du produkter og systemer som er basert på høy grad av kundetilpasning. Recordere og kameraer er utviklet for å tåle varierende forhold både når det gjelder temperatur, vibrasjoner og annen mekanisk slitasje og er sertifisert i henhold til EN 50155 (Europeisk standard for utstyr montert i rullende materiell).

Produkter fra Skantech oppfyller kravene til siste versjon av ITxPT-standard.

Produktene kan settes sammen i varierende systemer som både registrerer, lagrer, sender og analyserer hendelser. Dette gjelder systemer som omfatter mobil overvåking, passasjertelling, passasjerinformasjon og flåtestyring. BaaS (Bus as a Service) generelt. Et bredt utvalg av produkter som er kompatible med hverandre og som registrer, sender og lagrer hendelser.

Mobil overvåkning

Passasjertelling